Frihandelsbloggen

Kulturutövare vill värna kulturen i TTIP-avtalet

28 oktober, 2014
Organisationer för kulturutövare i Norden med sammanlagt 90 000 medlemmar har samlat sig bakom en gemensam skrivelse till Cecilia Malmström. De oroar sig för att TTIP-avtalet skall innebära en ytterligare marginalisering av nordisk kultur. I mandatet till förhandlarna finns ett ...

EU, TTIP och kulturen

23 april, 2014
Det finns olika perspektiv på allt. Medan, typ, piratpartister oroar sig för att det de kallar ”upphovsrättsindustrin” skall få sina intressen allt för väl tillgodosedda av EU och  TTIP-avtalet bekymrar sig KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) för det exakt motsatta. ...