Frihandelsbloggen

Nytt frihandelsavtal mellan EU och Singapore

11 november, 2019
Den 21 november kommer frihandelsavtalet mellan EU och Singapore träda i kraft.  Det betyder att de flesta tullar försvinner, och även en rad tekniska handelshinder försvinner. Bland annat på elektronik, fordon, läkemedel och miljöteknik. Även offentlig upphandling öppnas. Detta är ...

Frihandel i media vecka 6

15 februari, 2019
2019-02-15 Nils-Eric Sandberg, en av Sveriges viktigaste liberala skribenter och långvarig medarbetare på DN:s ledarsida skriver nu krönikor i bl a Kristianstadsbladet. Här om EU:s utveckling:  ”EEC-EG-EU blev en framgång. Ett nytt krig mellan de gamla arvfienderna Tyskland och Frankrike ...

Frihandel i media vecka 16

19 april, 2018
2018-04-19 BBC rapporterar om Storbritanniens framtida förhandlingar om handelsvillkor med WTO: ”Sitting grandly on the banks of Switzerland’s Lake Geneva is the headquarters of the World Trade Organization (WTO), a free trade factory. Here the world’s nations meet to hammer ...

Singapore i topp när det gäller frihandel

16 oktober, 2017
För länge sedan sade man om Singapore att dess inflöde av utländska valuta kom från hamnavgifter och prostitution. Det säger man inte längre.  Det är nämligen minst ett halvt århundrade sedan. Numera är Singapore ett av världens mest välmående länder ...

Enskilda länder måste godkänna frihandelsavtal enligt Europeiska unionens domstol (EU-domstolen)

16 maj, 2017
ECJ har sagt att det kommande frihandelsavtalet med Singapore måste antas av samtliga medlemsländers parlament skriver nyhetssajten Euractiv. Frågan var väckt av EU-kommissionen för att bringa klarhet i hur långt EU:s kompetens sträcker sig när det gäller handel. ”The European Union ...

Framsteg på vägen mot frihandel med miljövänlig teknik

28 september, 2015
EU arbetar sedan länge med att skapa frihandel för produkter som bidrar till ett mer miljövänligt samhälle: Environmental Goods Agreement (EGA).Förhandlingarna är inriktade på att avskaffa tullarna på 59 produktkategorier enligt en lista som tagits fram av Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) år 2012.

Uppdelning mellan handel och investeringar ger nya möjligheter

26 februari, 2015
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore är snart klart. David Martin, brittiska Labour, är rapportör. Han uppfattar ISDS-delen av avtalet som alltför företagsvänligt. Det intressanta är att investeringsavtalet och handelsavtalet i just detta fall är relativt separata. Martin menar att de skulle kunna beslutas var för sig, och investeringsdelen där ISDS ingår skulle kunna omförhandlas.

ISDS i nytt frihandelsavtal med Singapore

17 oktober, 2014
Enligt SvD har EU och Singapore slutit ett frihandelsavtal. I det avtalet, liksom det senaste med Kanada, finns ISDS-mekanismen med. Avgående handelskommissionär Karel de Gucht påpekar att det har skett på EU:s begäran. 24 av 28 EU-länder står bakom ISDS ...