Frihandelsbloggen

Malmström svarar Arnim, Sjöberg, Andersson

8 december, 2014
”Det vanligaste missförståndet om TTIP är att man tror att vi ska avveckla viktiga regelverk. Sanningen är att det egentligen handlar om att vi får stora fördelar genom att ta bort, harmonisera eller ömsesidigt erkänna små detaljer i förordningar som ...

Olika regler — inte hårda regler — är problemet för handeln

3 december, 2014
Antagandet att harmoniserade regelverk med syfte att öka handeln med automatik innebär avreglering är fel. Olika regler, inte hårda regler, är grundproblemet i handeln mellan EU och USA. Industrin i båda områdena är redan anpassad till världens hårdaste produktkrav. I ...