Frihandelsbloggen

Trump inleder handelskrig — radikalpacifism bästa motåtgärden

2 mars, 2018
Trump startar handelskrig. Kina och EU svarar med motåtgärder. Det är dumt. Just i handelskrig är radikalpacifism den bästa principen.  Förhoppningarna om att Donald Trumps hot om tullar på stål och aluminium skulle vara mest munväder kom på skam i ...

Hur många jobb skulle idag försvinna av ståltullar? För 15 år sedan utplånade de 200 000…

20 februari, 2018
Donald Trump driver på för att införa ståltullar, trots att inte ens stålindustrin vill ha dem. Trump fantiserar om att ”bygga upp” den amerikanska stålindustrin igen. Men inga tullar i världen skulle hjälpa. Saken är den att stålindustrin i USA ...

Gästbloggare Christofer Fjellner: Stålkrisen löses inte med höga tullar!

30 augusti, 2016
Det är dags att tala om stål. Allt fler europeiska ledare talar sig varma för fler och högre ståltullar som lösning på den stålkris som pågår just nu. Men högre tullar är inte ens en snabb och smutsig lösning på ...

Inga ståltullar mot Kina, tack!

19 november, 2015
Kina anklagas för att subventionera sin export av stål till EU. Om EU skall svara med skyddstullar eller inte är en kärnfråga i frihandelsdiskussionen. Avgörandet är inte enkelt, men det mest förnuftiga är att inte införa skyddstullar. Oavsett om anklagelsen mot Kina är sann eller inte tjänar EU som helhet på billigt stål.