Frihandelsbloggen

Mer förvirring kring ISDS från Miljöpartiet

12 januari, 2016
Miljöpartiet i EU-parlamentet gör sitt bästa för att röra ihop begreppen och utmåla rättsstatliga principer och skiljedomsklausluer (ISDS) i internationella handelsavtal som ett problem. Men sanningen är att internationell skiljedom har funnits mer än 100 år och i dag är en erkänd internationell rättsordning kontrollerad av FN-avtal som mer än 160 länder har skrivit under och följer.

Tysklands paradoxala TTIP-motstånd

16 november, 2015
Det är en viss ironi att Tyskland som är EU:s främsta handelsnation också är det land där befolkningen är mest skeptisk till frihandelsavtalet TTIP. Men ett inslag av irrationell protest förefaller vara en del av det ytterst rationella tyska samhället. Dessutom är USA-fientligheten är en ständigt närvarande politisk kraft och man glömmer att USA och EU är jämbördiga parter i förhandlingarna.

Att Vattefall stämmer Tyskland har inte med TTIP att göra

27 mars, 2015
Intressant artikel om Vattenfalls stämning av Tyskland på grund av landets stängning av Vattenfalls kärnkraftverk. Ibland kopplas detta ihop med TTIP, men det är helt grundlöst. Det finns ett särskilt handelsavtal som reglerar energisektorn.   ...

Vattenfall och Ramberg svarar Sjöstedt

16 november, 2014
Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt visar en anmärkningsvärd okunskap om internationell rätt. Han ifrågasätter i SvD att Vattenfall stämmer Tyskland för nedläggningen av kärnkraften. Får svar av Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg här. Och Vattenfall svarar här. ...

ISDS – demokratins undergång?

22 januari, 2014
I samband med de pågående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA (TTIP) arbetar man med så kallade Investor-State Dispute Settlements (ISDS). Det handlar i praktiken om det vi i Sverige kallar skiljedomsförfaranden. Avtalsparterna har kommit överens om hur ...