Frihandelsbloggen

Donald Trump, Herbert Hoover och politiskt orsakade ekonomiska katastrofer

4 november, 2015
Donald Trump är den mest protektionistiske presidentkandidaten sedan Herbert Hoover. I dag kommer det kanske inte gå lika illa som 1930, men det är anmärkningsvärt att idéerna faktiskt lever kvar.

Obama har uppförsbacke i frihandelsdebatten

1 maj, 2015
Tillväxtpotentialen i lägre tullar för USA och EU är inte längre särskilt stor. Anledningen är helt enkelt att tullarna för de ekonomierna i snitt ligger kring 3 procent, vilket de gjort ganska länge. Den genomsnittliga tullen globalt ligger på cirka ...

Den glömda importen

21 maj, 2014
Med anledning av World Trade Week har Wall Street Journal har en intressant artikel om import. Laura Baughman konstaterar att Barack Obama inte nämnde import i sitt anförande. Det är symptomatiskt. Generellt hyllar alla exporten, men talar mer sällan om ...