Anders Åslunds nya rapport i Vestmanlands Läns Tidning

Anders Åslunds, senior fellow Frivärld, nya rapport om den ryska ekonomin nämns i VLTs nya artikel Därför flyr välutbildade 30-åringar från krigets Ryssland.

Artikeln finns här.

Rapporten finns här.