Arena Idé, Fores och Timbro skriver i Aftonbladet

Kinesiska ambassadens angrepp på tankesmedjan Frivärld är ett hot mot tankesmedjornas roll i den svenska samhällsdebatten, skriver företrädare från Arena Idé, Fores och Timbro i en debattartikel i Aftonbladet. Det var med anledning av Frivärlds rapport om den kinesiska ambassadens försök att tysta svenska debattörer och politiker.

Som ledande svenska tankesmedjor förkastar vi den kinesiska ambassadens direkt uttryckta och underliggande hot mot en annan tankesmedja. Själva företeelsen att ett annat land försöker provocera fram tystnad, självcensur och rädsla är ett hot mot den liberala demokratin i både Sverige och vår omvärld.

Läs hela artikeln här.