Eli Göndör skriver om kommande Frivärldrapport i Aftonbladet

Den 29 maj skriver Eli Göndör, författare till den kommande Frivärldrapporten  Islam – ett hinder för frihet i Guds namn?, på Aftonbladet debatt.

”Muslimer ses av många som en homogen grupp och blir ofta föremål för antingen svartmålning eller överdriven hänsyn. Båda dessa förhållningssätt är destruktiva.” skriver Göndör.

Läs debattartikeln här.