”Fredens hav?” och Katarina Tracz uppmärksammas i Barometern