Frivärld omnämns i Aftonbladet

Den 22 september omnämndes Frivärld i en ledare i Aftonbladet. I ledaren tar Anders Lindberg upp Stefan Kristianssons rapport ’Underrättelsehotet mot Sverige’ och hur Sverige som land har varit alltför naviva gentemot Kina.

Vi har släppt in kinesiska företag i flera säkerhetskänsliga branscher. Gästforskare med bakgrund i Folkets befrielsearmé – det kinesiska kommunistpartiets väpnade styrkor heter så – arbetar på våra universitet och helstatliga Rymdbolaget har samarbetat direkt med Kina. Peking har även köpt upp strategiskt viktiga företag i Sverige, bland annat inom halvledarindustri vars produkter är centrala i allt från mobiler till militär teknologi, skriver Anders.

Läs hela artikeln här.