Frivärld omnämns i Axess

Den 19 april skriver Katarina O’Nils Franke i tidskriften Axess om Frivärlds senaste boksläpp Gråzon. Hon beskriver antologin som ”ett passande projekt i tiden när Sverige ska rusta upp totalförsvaret igen” och går i artikeln igenom de olika kapitlen.

Fokus ligger framförallt på det digitala. I varje kapitelbidrag ges fördjupning och analys om informationspåverkan, cyberhot och digitala brister i vårt högteknologiska land.

Katarina O’Nils Franke lyfter bland annat fram Annika Nordgren Christensens bidrag som ”något av det allra viktigaste: planeringen inför hot och kriser”.

Just medvetandegörandet som Gråzon hjälper till med för beslutsfattare, myndigheter, näringsliv och enskilda samhällsmedborgare är en viktig poäng. Använd Gråzon som en handbok i hur du ska förbereda dig och hur vi bör förbereda vårt land. Den är upplysande och relevant för en verklighet som ibland står alltför naiv inför vår omvärlds hot och brister.

Läs hela artikeln här.

Köp antologin Gråzon här.