Frivärld omnämns i Barometern

Den 23 februari publicerade Barometern en ledare skriven av Thomas Hermansson om främmande makts spionage mot svensk forskning. Artikeln är skriven inför att regeringens forskningsproposition ska beredas i riksdagen och refererar till Frivärlds rapport ”Underrättelsehotet mot Sverige”, skriven av tidigare tidigare Must-chefen Stefan Kristiansson.

Bara i Sverige så har flera hundra forskare med kopplingar till den kinesiska försvarsmakten varit verksamma på universitet de senaste åren, enligt en rapport från tankesmedjan Frivärld häromåret. Stefan Kristiansson, tidigare chef för den militära underrättelsetjänsten, som skrev rapporten drog slutsatsen att ”svenska skattemedel [går] till ökad operativ militär förmåga för Kina”.

Läs hela artikeln här.

Läs hela rapporten här.