Frivärld omnämns i Dagens Nyheter

Den 21 mars publicerade Dagens Nyheter en artikel på tidningens kultursida om Kinas påverkanskampanjer mot Sverige. Göran Leijonhufvud beskriver hur taktiken har trappats upp i försök att påverka den svenska opinionen och hänvisar i artikeln till en rapport från Frivärld skriven av Pär Nyrén:

Ett bra komplement är en rapport av Pär Nyrén på tankesmedjan Frivärld: ”Kinesiska Kommunistpartiets enhetsfront – och dess verksamhet i Sverige”. Jag går här vidare från den basen.
Enhetsfronten fokuserar numera allt starkare på utlandskineserna som är cirka 60 miljoner över hela världen. Kommunistpartiet anser sig ha rätt att vägleda dem, även om de saknar kinesiskt medborgarskap. De som stöder Kommunistpartiet räknas som ”patrioter” och partiet försöker använda dem för påtryckningar i respektive land.

Läs hela artikeln här.

Läs rapporten ”Kinesiska Kommunistpartiets enhetsfront – och dess verksamhet i Sverige” skriven av Pär Nyrén här.