Frivärld omnämns i DN

I sin senaste ledare på Dagens Nyheter lyfter Max Hjelm fram Frivärld och Johan Norbergs rapport ’Öppenhet – för säkerhets skull’ som innehållandes nyckelkomponenter för att hantera eventuella kriser. Hjelm betonar att Norbergs insikter, särskilt fokuset på ömsesidigt, strategiskt beroende snarare än planerad självförsörjning, utgör en central lösning för att säkra samhället vid kritiska situationer.

Läs ledaren här.