Frivärld omnämns i Expressen

Den 7 april publicerade Expressen en osignerad ledare med anledning av Ann Linde och Peter Hultqvist senaste artikel på DN Debatt (6/4) om Sveriges säkerhetspolitiska doktrin. Ledarsidan är kritisk till regeringen och beskriver hur hållningen i Nato-frågan bara skapar förvirring. I artikeln refererar man till Frivärlds rapport “Sveriges säkerhetspolitiska doktrin: Från neutralitet på väg mot Natooption”, skriven av Sten Tolgfors.

Genom fortsatt alliansfrihet och en rak linje i säkerhetspolitiken signalerar regeringen till omvärlden att Sverige är att lita på. Så kan man sammanfatta budskapet från utrikesminister Ann Linde och försvarsminister Peter Hultqvist i en debattartikel i DN på tisdagen. Problemet är bara att regeringen inte alls har varit speciellt tydlig med sina säkerhetspolitiska avsikter de senaste 6,5 åren. 

I regeringsförklaringarna och utrikesdeklarationerna har centrala formuleringar ändrats utan motivering, noterade tidigare försvarsministern Sten Tolgfors (M) i en rapport för tankesmedjan Fri Värld i februari.

Regeringens linje har varit otydlig under lång tid, menar ledarsidan.

Det spelar roll av just de skäl som Linde och Hultqvist anger: formuleringarna är Sveriges säkerhetspolitiska doktrin. Andra länder läser och tolkar varje ord. Då är det bra om man är konsekvent.

Läs hela artikeln här.

Läs Sten Tolgfors rapport “Sveriges säkerhetspolitiska doktrin: Från neutralitet på väg mot Natooption” här.