Frivärld omnämns i Hallands Nyheter

Den 23 februari omnämns Frivärld på Hallands Nyheters ledarsida. I en ledarartikel skriver Naod Habtemichael om fallet med den 47-årige man som nyligen åtalats för industrispionage, på uppdrag av Ryssland. I texten refererar han till Frivärlds rapport  “Underrättelsehotet mot Sverige” på ämnet.

I en rapport för tankesmedjan Frivärld 2019 synliggjorde Stefan Kristiansson, tidigare chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must), banden mellan ryska underrättelsetoppar och Kremls maktcentrum.

Naod Habtemichael menar att, med bakgrund i Ryssland spionage, bör underrättelsehotet prioriteras högre:

För att identifiera sårbarheter i vår säkerhet krävs en ökad utbildning av såväl medborgare som ansvariga.

Det är tydligt att vår säkerhetsberedskap förtjänar en högre prioritet. För att identifiera sårbarheter i vår säkerhet krävs en ökad utbildning av såväl medborgare som ansvariga. Främmande makter har inte mycket till övers för varken blåögdhet eller senfärdighet.

Läs hela artikeln här.

Läs hela rapporten här.