Frivärld omnämns i Hallandsposten

Den fria världen får inte backa när Kina söker konfrontation. Den liberala demokratin har inte vunnit någon slutlig seger, men den är värd att fortsätta kämpa för. Det skriver Mimmie Björnsdotter Grönkvist i Hallandsposten, med hänvisning till Frivärds senaste rapport A China Playbook for Europe, skriven av Roland Freudenstein.

Ett av Freudensteins viktigaste budskap är att konflikten med Kina inte är en konflikt om kulturer, utan en konflikt mellan politiska system. Det är en viktig poäng. Som motståndare mot den liberala demokratin står denna gång inte kommunistisk planekonomi, utan statskapitalism. I grunden är den dock precis lika auktoritär.

Läs hela texten här.

Läs Freudensteins rapport här.