Frivärld omnämns i Norrbottenskuriren

Den 25 november publicerade Norrbottenskuriren en artikel om Finlands och Sveriges försvarssamarbete och hur det behöver fördjupas. Sverige och Finland skulle tillsammans kunna garantera säkerheten i Ösersjöområdet om länderna bara ville. Var för sig utgör våra två länder däremot knappt något hinder alls för den stora och inte minst allt aggressivare grannen i öst. Hain Rebas, Professor emeritus och Estlands försvarsminister 1992-1993, skrev den 20 november en artikel i Säkerhetsrådet som lade grunden för Norrbottenskurirens artikel.

Sverige är alltjämt ett säkerhetspolitiskt hål. Det har börjat förändras men det går för långsamt och görs alldeles för lite. Med åtgärder som ändå borde vidtas på helt andra grunder skulle vi börja bygga en faktisk allians med vårt gamla brödrafolk. Den västra rikshalvan måste faktiskt göra sitt nu.

Hain Rebas inlägg finns att läsa här.

Läs hela artikeln från Norrbottenskuriren här.