Frivärld omnämns i Östersunds-Posten

Den 19 september omnämndes Frivärld i en ledare i Östersunds-Posten. I ledaren tar Patrik Oksanen upp Frivärlds publicering av Stefan Kristiansson rapport om Underrättelsehotet mot Sverige och vilken betydelse den har.

Det är unikt att en tidigare chef för en underrättelsetjänst gör en genomgång av hotbild utifrån öppna källor. Inget i rapporten är nytt i sig, allt finns tidigare publicerat i offentliga dokument av underrättelsetjänster eller i medierapportering, skriver Patrik.

Läs hela artikeln här.