Frivärld omnämns i Södermanlands Nyheter

Den 30 mars omnämns Frivärld på Södermanlands Nyheters ledarsida. I en osignerad ledare uppmärksammas förtrycket av uigurerna i Xinjiang och hur ställningstaganden mot detta har besvarats med olika repressalier från regimen.

Vill du tjäna pengar i Kina måste du tjäna regimen. Budskapet är glasklart. Den marknadsekonomiska fernissan kan varken dölja eller mildra detta. Företag som vägrar köpa bomull producerad med hjälp av regimens tvångsarbetskraft – som H&M – blir utfrysta från kinesiska näthandelsmiljöer. Det är en värdeladdad strid, med mänskliga rättigheter och kommersiella intäkter i vågskålen.

Vidare refererar texten till Sten Tolgfors senaste artikel i Säkerhetsrådet som berör den demokratiska världens relation till Kina. Även Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen omnämns, med hänvisning till hans senaste artikel i Expressen Kultur:

Diktaturer som strävar efter global dominans utgör en marknadsekonomisk hotbild för världen, i dag och över tid. Handelspolitik är nu säkerhetspolitik, noterar förre försvarsministern Sten Tolgfors hos tankesmedjan Frivärld. Kina kräver att vi i väst håller käften, skriver Patrik Oksanen i Expressen Kultur.

Demokratier har angelägna intressen gemensamt. Vi måste vara ytterst vaksamma på vad diktaturens krafter – och medlöpare – försöker göra i Sverige och Europa, öppet och i det dolda.

Läs hela ledaren här.