Frivärld omnämns i SvD

Den 31 januari publicerade Svenska Dagbladet en ledare skriven av Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på tidningen. Ledarartikeln tar avstamp i det panelsamtal som Frivärld arrangerade i förra veckan med gästerna Bill Browder, ordförande för The Global Magnitsky Campaign, och Carolina Vendil Pallin, forskningsledare på FOI, och som handlade om den senaste händelseutveckling i Ryssland. Lifvendahl konstaterar att de protester som förutsågs nu kan ses i realtid och hur det är ”ett välkommet friskhetstecken, att medborgarna reagerar mot det rättsvidriga styret”:

Bill Browder anser att väst bör reagera med nya sanktioner riktade mot de oligarker som finansierar och håller Putin vid makten. Han menar också att man bör överväga att stoppa Nord Stream 2-projektet, utifrån tanken att ”göra något som straffar Putin, inte Ryssland”. Den tanken stöds av Katarina Tracz, chef för Frivärld, som menar att Tyskland bör se ett tillbakadragande ur Nord Stream 2 som en möjlighet som kan spela större roll än alla de vredgade, välformulerade uttalanden som det internationella samfundet gör – men möjligen inte får den önskade effekten. Det är nämligen svårt att övertyga tyranner om att de borde upphöra med sitt våld. Man måste hitta ett språk som de förstår.

Läs hela artikeln här.

Se hela panelsamtalet här eller ta del av en sammanfattning på vår sajt.