Frivärld omnämns i SvD

Den 14 april uppmärksammas Frivärlds lansering av antologin Gråzon på Svenska Dagbladets ledarsida. Under rubriken ”Privata företag måste öka sin beredskap” lyfts tisdagens panelsamtal med författarna fram.

Ledarsidans Henrik Sundbom är en av författarna till Frivärlds nya antologi ”Gråzon” (Katarina Tracz red.) där den nya tidens hot mot fria och demokratiska samhällen diskuteras. Lanseringssamtalet går att se i efterhand.

Beställ boken här.