Frivärld omnämns i Vestmanlands Läns Tidning

I sin senaste ledare i Vestmanlands Läns Tidning lyfter Markus Balázs Göransson fram Frivärlds rapport United We Stand och skriver bland annat följande om den: ”Den understryker betydelsen av Norden och Baltikum som ett säkerhetspolitiskt område som bör ges särskild uppmärksamhet. Det är ett område vars betydelse har ökat kraftigt sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina”.

Läs ledaren här.