Frivärld omnämns på Europaportalen

Den 5 mars publicerade Europaportalen en artikel som tar avstamp i Frivärlds senaste rapport ”Detta vill vi med EU”. Rapportförfattaren Stefan Fölster blir intervjuad och berättar bland annat om vikten av stabil tillväxt och demokratisk trovärdighet för EU.

Tidigare, inte minst i den svenska diskussionen, har det handlat mycket om ekonomin och att få bättre utdelning. Men nu handlar det mer om demokrati och rättsstatlighet. Om inte EU lyckas få ett ekonomiskt bra resultat kommer demokrati och rättsstatlighet i dålig dager i hela världen.

Läs hela artikeln här.

Läs hela rapporten här.