Frivärld skriver i Dagens Nyheter

Det senaste året har den kinesiska ambassaden hört av sig till en rad svenska skribenter och politiker, ibland för uppläxningar och ibland med explicita hot. Med anledning av Frivärlds senaste granskning av påtryckningsförsöken skriver senior fellow Patrik Oksanen, ordförande Gunnar Hökmark och tillförordnad chef Emanuel Örtengren på DN Debatt.

Denna påverkansstrategi berör inte heller bara Sverige, utan det kinesiska kommunistpartiets målsättning är att få västvärlden att idka självcensur genom återkommande attacker på individer och institutioner som försvarar mänskliga rättigheter i Kina.

Läs hela artikeln här.