Frivärlds rapport på Aftonbladet debatt

Frivärlds nya rapport ”TikTok – Barnunderhållningen som blev ett säkerhetsproblem”, skriven av Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld och Anna Rennéus Guthrie, rapportförfattare, återfinns i dag i en kondenserad version på Aftonbladets debattsida.

”Det digitala skyddet för minderåriga behöver stärkas samtidigt som information kring risker med datainhämtning och påverkan behöver bli mer tillgängligt för de yngre och de vuxna runt omkring. Om frihet och demokrati ska kunna försvaras i den digitala eran måste vi snabbt dra rätt slutsatser om hoten och hotaktörerna.” – Patrik Oksanen och Anna Rennéus Guthrie.

Debattartikeln hittar du här.

Läsa hela rapporten här.