Frivärlds rapportförfattare skriver i Lithuania Tribune