Gunnar Hökmark skriver i Norran

Den 18 maj skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i Norran. Sverige måste utforma försvaret för att även hantera säkerhetshoten i gråzon, menar Hökmark, och refererar till tankesmedjans nysläppta antologi på ämnet.

Vi lever i en ständigt pågående krigföring. Den sker i en gråzon inom den formella fredens ram.

Det kan handla om kontroll av energimarknader och viktiga medier, ekonomiska blockader mot företag och länder, korruption, falska nyheter och propaganda, cyberkrigföring, kriminalitet riktad mot ett lands centrala funktioner, destabilisering och hot om militärt våld.

Tillsammans med övriga länder i den fria världen bör Sverige vara en drivkraft för att utveckla denna förmåga, skriver Gunnar Hökmark.

Detta är den stora säkerhetspolitiska utmaningen: att utforma försvaret för inte enbart morgondagens hot, utan för dagens pågående attacker, dolda krigföring och påverkanspolitik.

Läs hela artikeln här.

Beställen antologin Gråzon här.