Gunnar Hökmark skriver på Europaportalen

Den 15 april skriver Gunnar Hökmark på Europaportalen med anledning av Frivärlds senaste boklansering, Gråzon. I debattartikeln lyfter Frivärlds ordförande behovet av ett fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete inom EU i ”en tid som definieras av en krigföring i gråzonen mellan fred och krig”.

När tankesmedjan Frivärld i veckan presenterar en första skrift i sitt projekt om den grå zonen blir det uppenbart att demokratier måste kunna försvara sig inte bara mot de militära utmaningarna, utan också mot de hot som gömmer sig i gråzonens skuggor. Detta måste bli en av de viktigaste utgångspunkterna för EU:s gemensamma säkerhetspolitik.

Hökmark argumenterar för att Sverige bör vara drivande för att skapa större europeisk motståndskraft inför dagens mångfacetterade hotbild.

EU måste utveckla en politik som innebär att vi inte bara kan försvara oss mot pågående datahackning och cyberkrigföring, utan också har förmågan att slå tillbaka genom att offentliggöra dem som vill skada oss samt inför sanktioner mot de ansvariga. Vi måste värna vår fria ekonomiers integritet gentemot dem som använder statlig styrning av företag för sina regimers egna syften. Det kan gälla energimarknaden, men det gäller också stora företags integritet, investeringar i infrastruktur eller strategiskt viktig forskning. Mot militära angrepp har vi det militära försvaret. 

Det handlar inte om protektionism, utan om en säkerhetspolitik där respekten för den fria handeln ska vara en gemensam nämnare. Mot dem som vill underminera rättsstat, fri ekonomi och demokrati är EU den gemenskap som gör att vi tillsammans med andra kan stå starka.

Läs hela artikeln här.

Beställ boken Gråzon här.