Hökmark och Fölster skriver på Altinget

Elkrisen kommer att rulla på i decennier om inget görs åt de grundläggande förutsättningarna, skriver Gunnar Hökmark och Stefan Fölster med anledning av Frivärld rapport ”Svensk säkerhet kräver bättre energipolitik”.

”Enbart hälften av prisökningarna på energi kan hänföras till högre internationella priser, Putins krig samt självförvållade problem genom nedläggning av fyra kärnkraftverk och andra energipolitiska misstag. Den andra hälften av prisökningarna utgörs i stället av hävstänger i svenska skatter och styrmedel som i onödan dränerar företag och konsumenter.”

Läs hela artikeln här.