Katarina Tracz skriver i Vårt försvar

Frivärlds chef Katarina Tracz skriver i Vårt försvar om den påtagliga försämringen i säkerhetsläget kring Östersjöregionen.

Läs artikeln här (s 28).