Ölandsbladet skriver om Fredens Hav

Den 3 juni skriver Ölandsbladet om Katarina Tracz´s bok Fredens Hav. (Ej online)