Pär Nyrén omnämns i Uppsala Nya Tidning

Den 16 september publicerade UNT en ledare om Uppsalas kommunalråd Stefan Hannas märkliga uttalanden och försvar av det kinesiska kommunistpartiets övergrepp mot uigurerna och förtrycket av Hong Kong. Frivärlds fellow Pär Nyréns rapport Kinesiska Kommunistpartiets Enhetsfront citeras.

Stefan Hannas engagemang för att främja det kinesiska kommunistpartiets intressen i Sverige är inte nytt. Pär Nyrén, som skrivit en rapport om den kinesiska enhetsfrontens inflytelsearbete i Sverige för tankesmedjan Frivärld, noterar på twitter att Hanna har intervjuats av just Nordic Chinese Times där han gjort en rad märkliga påståenden; som att svenska mediers kritik mot Folkrepublikens övergrepp mot mänskliga rättigheter beror på att de flesta i Sverige inte har någon aning om det kinesiska rättssystemet och att Kina sedan 70 år tillbaka utvecklar sin egen demokratiska väg. Sättet som Stefan Hanna agerar och uttrycker sig på är välbekant för de som minns hur Sovjetunionens förtryck försvarades i Sverige under Kalla kriget.

Läs hela artikeln här.