Patrik Oksanen omnämns i schweiziska Neue Zürcher Zeitung

Den 8 februari publicerade schweiziska tidningen Neue Zürcher Zeitung en artikel om Kinas försök att tysta kritiker i de nordiska länderna. Artikeln beskriver hur ”skandinaver har särskilt svårt” för att hantera detta och ”balansera sina höga moraliska och politiska krav på sig själva med ekonomisk pragmatism”. Frivärld omnämns och artikeln refererar till en rapport, skriven av tankesmedjans senior fellow Patrik Oksanen, på samma ämne:

Olika svenska journalister och medier har sagt att de upprepade gånger har trakasserats av ambassaden. Analytikern Patrik Oksanen, från den liberala tankesmedjan Stockholm Free World Forum, räknade till totalt 67 offentliga ”korrigeringar” av den kinesiska ambassaden i Sverige från mitten av 2018 till mitten av 2020 i syfte att skrämma kritiska medier.

Läs hela artikeln här, eller via schweiziska MSN.

Läs Patrik Oksanens rapport ”Kinas attacker för att tysta kritiker” här.