Smålandsposten om Frivärlds rapport

Den 22 april behandlar en ledarartikel i Smålandsposten Corporate Social Responsibility, CSR. Artikeln tar bland annat upp Frivärlds rapport om CSR-lagstiftning.

Läs artikeln här.