SMP om Frivärlds utgåva av ”Civilisationernas kamp?”