Stefan Fölster skriver på DN Debatt

När svenska energipriser rusar skärps effekten genom automatiska hävstänger i skatter och styrmedel som dränerar företag och konsumenter. Subventioner hastas fram som ska kompensera för politiskt skapad ryckighet. Detta kväver både gröna och andra investeringar, och underminerar landets oberoende, skriver Stefan Fölster på DN Debatt med anledning av sin rapport för Frivärld.

 

”Sveriges geopolitiska styrka och förmåga att uthärda hot förutsätter en robust ekonomi. För att stå emot auktoritära regimers ekonomiska påtryckningar måste Sverige kunna hävda sig med en industriell utveckling som samtidigt möter klimatutmaningen och de konsekvenser som sanktioner, uppbrutna leveranskedjor och stigande råvaru­priser innebär.

Till detta kommer att vår säkerhetspolitiska uthållighet och vår försvarsförmåga står och faller med förmågan att producera, och ha råd att importera, allt från sjukvårdsutrustning till vapen och livsmedel. Energipolitiken och tillgången till energi blir i det perspektivet en avgörande strategisk faktor både för vår ekonomiska utveckling och för vårt oberoende.”

Läs hela artikeln här.