Fredagstipset, vecka 45: Alliance for Securing Democracy Blog

Veckans utrikes- och säkerhetspolitiska fredagstips är  den blogg som drivs av Alliance for Securing Democracy (ASD). ASD är en del av German Marshall Fund. Bloggen innehåller kortfattade insikter och kortfattade analyser genom inlägg från medarbetare på ASD som på olika sätt anknyter till påverkansoperationer.

ASD är ett blocköverskridande, transatlantiskt initiativ som utvecklar strategier för att försvara sig mot, avskräcka, och öka kostnaderna förauktoritära aktörers ansträngningar att underminera demokratin och demokratiska institutioner. ASD arbetar med att offentligt dokumentera och exponera de pågående försöken från auktoritära stater att omstörta demokratin i USA, Europa och globalt.

Bloggen kan följas här.

Inlägg på bloggen handlar exempelvis om det nyligen avklarade mellanårsvalet i USA och vad för potentiella påverkansoperationer som kan komma att vänta eller hot mot utomstående finansiering av påverkan på valet till EU-parlamentet i maj 2019. Det finns även ett inlägg om hur svenska myndigheter arbetade inför höstens val mot påverkan på sociala medier.

I våras anordnade Frivärld  tillsammans med tankesmedjan Tiden ett seminarium om valpåverkan där chefen för ASD medverkade.

När Utrikesakademin 2018 gjorde sin andra studieresa till Washington D.C. besökte gruppen Bret Schafer och Joshua Kirshenbaum hos ASD. Ansökan för utrikesakademin stänger den 25 november och mer information om ansökan finns här.

Bret Schafer och Joshua Kirschenabum i diskussion med med Utrikesakademin 2018.