Frivärld söker praktikanter för HT 2023

Tankesmedjan Frivärld bedriver opinionsbildning och analysarbete inom utrikes- och säkerhetspolitik. Målet är att stimulera och påverka debatten om de idéer som vägleder Sveriges relation till omvärlden. Tankesmedjan är partipolitiskt obunden och vilar på en frihetlig värdegrund.

Verksamheten är strukturerad kring fyra programområden: SäkerhetspolitikDemokrati och internationell rättsordningNäringsliv och globalisering samt Framtid Europa. Inom dessa publicerar vi rapporter, böcker och andra skrifter samt arrangerar seminarier, utbildningar, nätverksträffar och studieresor.

 

Arbetsbeskrivning och sökandeprofil

Som praktikant hos Frivärld får du delta i arrangerandet av aktiviteter, bidra till kommunikationsarbetet samt skriva opinionsbildande och analyserande texterer. Den sökande bör i första hand ha ett intresse för utrikesfrågor omfattande särskilt säkerhetspolitik, försvarspolitik, handelsfrågor, EU eller demokratifrågor.Den sökande ska vara studerande eller nyligen ha studerat på högskola eller universitet inom ett för rollen relevant ämne. Vad som bedöms som relevant ska tolkas brett men kan exempelvis inkludera statskunskap, nationalekonomi, freds- och konfliktkunskap, statistik, historia eller kommunikation och språk.

Nyfikenhet, initiativrikedom och självgående arbetssätt är egenskaper som eftersöks. Den sökande ska ha goda kunskaper i engelska och ytterligare språkkunskaper är meriterande. Den sökande ska dela Frivärlds värdegrund och känna sig bekväm med att verka inom en opinionsbildande miljö. Tidigare arbetslivserfarenhet (även sommar- och extrajobb) eller andra erfarenheter av att ordna utåtriktade aktiviteter är meriterande. Dokumenterad förmåga att skriva opinions- eller nyhetsartiklar är ytterligare ett plus.

Frivärld är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv och kontoret ligger i närheten av Hötorget i centrala Stockholm. Det utgår ingen ekonomisk ersättning för praktiken.

 

Ansökan

Ansökan ska omfatta en personlig motivering till varför den sökande vill praktisera på Frivärld, CV, samt ett skriftligt arbetsprov i valfritt ämne (kortare akademisk text, debattartikel eller blogginlägg) på engelska eller svenska. Ansökan skickas till info@frivarld.se. Samma adress gäller för eventuella frågor.

Sista ansökningsdag är 31 mars men vi intervjuar och tillsätter platserna löpande.

Vi accepterar även praktikansökningar för kortare perioder eller under andra former.