BRIEFING: Yttrandefrihet och demokrati på tillbakagång i Europa

Publicerad 14 februari, 2012

I flera av EU:s medlemsländer är yttrandefriheten hotad. Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex visar att flera EU-länder rankas oacceptabelt lågt då det gäller press- och yttrandefrihet. I briefingen Yttrandefrihet och demokrati på tillbakagång i Europa berättar EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson om hoten på hemmaplan mot de värden och principer som många europeiska länder länge hållit högt. Såväl inskränkningar i yttrandefriheten som hoten för andra demokratiska rättigheter diskuteras. Enligt ministern har EU nu mycket att bevisa.