Opposition och demokrati i Afrika

Publicerad 23 mars, 2012

Sedan början av 1990-talet har över 30 länder söder om Sahara bytt ledare efter fredliga val. Ändå har acceptansen för fredlig opposition – vilken är en central demokratisk institution – svårt att rota sig på den afrikanska kontinenten.

Rapporten Opposition och demokrati i Afrika tar den politiska oppositionen som utgångspunkt i analysen av den demokratiska utvecklingen söder om Sahara. Författaren Emil Uddhammar undersöker vilket utrymme som finns för den politiska oppositionen i denna del av världen samt innebörden av denna institution för en fungerande demokrati.

Emil Uddhammar är professor i statsvetenskap verksam vid Uppsala universitet och vd för reseföretaget Mitt Afrika. Han är ledamot av Frivärlds Advisory Board.