Solidaritet i Östersjön – tre scenarier i händelse av krig

Publicerad 19 oktober, 2011

I samband med en paneldiskussion den 18 oktober släpper Frivärld rapporten Solidaritet i Östersjön – tre scenarier i händelse av krig författad av Karlis Neretnieks.

Rapporten syftar till att ge en uppfattning om den svenska försvarsmaktens förmåga kopplad till solidaritetsinsatser i Östersjöområdet efter det att den av riksdagen beslutade ”Försvarsmaktsstruktur 2014” förverkligats. I Solidaritet i Östersjön – tre scenarier i händelse av krig lyfts frågor om hur den svenska försvarsmakten skulle agera i händelse av väpnad konflikt i Östersjöregionen. Vilken typ av krav skulle en sådan situation ställa på försvaret?

Rapporten är en förkortad version av ett kapitel författat av Karlis Neretnieks i boken Till bröders hjälp utgiven av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Se inspelning från seminariet här