Evenemang

Framtidens Förenta Nationer

30 november, 2011
Diskussionen kring framtiden för världssamfundet är högaktuell. Under det senaste året har två böcker som ur olika perspektiv ifrågasätter FN kommit ut. Inga-Britt Ahlenius och Niklas Ekdal hävdar i Välkommen Mr Chance att generalsekreteraren Ban Ki-moon är det huvudsakliga problemet. I FN – Spruckna drömmar menar i stället Fredrik ...

Ryske oppositionsledaren besöker Frivärld

16 november, 2011
Inför de förestående parlaments- och presidentvalen i Ryssland 2011 besökteden ryske oppositionsledaren Boris Nemtsov Sverige och Frivärld. I samband med besöket publicerade Frivärld hans och Vladimir Milovs till svenska översatta stridsskrift Tio år med Putin. Det är en starkt kritisk granskning av den ...

Solidaritet i Östersjön – tre scenarier i händelse av krig

18 oktober, 2011
I samband med en paneldiskussion den 18 oktober 2011 släppte  Frivärld rapporten Solidaritet i Östersjön – tre scenarier i händelse av krig författad av Karlis Neretnieks. Rapporten syftar till att ge en uppfattning om den svenska försvarsmaktens förmåga kopplad till solidaritetsinsatser i Östersjöområdet ...

Utvecklingen efter den arabiska våren -Från kleptokrati till kapitalism?

19 september, 2011
I rapporten ”Utvecklingen efter den arabiska våren: Från kleptokrati till kapitalism?” presenterar Susanne Tarkowski Tempelhof en analys av rådande ideologiska attityder i Nordafrika. Befolkningens erfarenheter från korrupta maktapparater, de socialistiska tendenserna hos det växande Muslimska brödraskapet samt dåliga erfarenheter från tidigare ...

Boklansering: Måndag klockan tolv – Minnen från frihetsarbetet för Baltikum

15 augusti, 2011
2011 var det 20 år sedan Estland, Lettland och Litauen blev fria. Som ett led i firandet släppte Frivärld den 15 augusti boken Måndag klockan tolv – Minnen från frihetsarbetet för Baltikum. Publiceringen skedde i samband med måndagsmöte nr 80 den 15 ...