Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådet är ett unikt forum för en kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas egna inlägg – ett knappt hundratal politiker, forskare, militärer, diplomater m fl medverkat. Bland dem ingår Peter Hultqvist, Ulf Kristersson, Ann Linde och Jonas Sjöstedt.

På Säkerhetsrådets agenda står ett brett spektrum av temata i form av information, aktuell debatt, försvarsupplysning med mera. Bredden innebär att det också finns utrymme för djupdykning i smala ämnen, som att följa de rättsliga turerna kring den i Ryssland politiskt förföljde Jurij Dmitriev.

Säkerhetsrådets bildades 2015 som en fristående sajt knuten till Svenska Dagbladets ledarsida, men har sedan januari 2020 tankesmedjan Frivärld som hemvist. Säkerhetsrådet verkar i en anda av öppenhet för olika meningar, intressen och perspektiv. Patrik Oksanen är redaktör.

Mail: sakerhetsradet@frivarld.se
Prenumerera på Dagens Säkerhetsråd.

Det är en historisk ökning av försvarsanslaget

16 januari, 2020
Peter Hultqvist i replik, om att regeringen har kommit överens med C och L om en ekonomisk ram för nästa försvarsbeslut. Hans Wallmark och Pål Jonson skriver på Säkerhetsrådet 15/1 att det inte finns någon överenskommelse om ekonomisk ram för ...

Peter Hultqvist talar med kluven tunga

15 januari, 2020
Hans Wallmark och Pål Jonson, om att försvarsministern lovar nya förband och materiel innan det ens finns en ekonomisk ram. Rikskonferensen i Sälen har avslutats. För i år. Men de försvars- och säkerhetspolitiska debatterna fortsätter. Vi moderater har markerat att ...

Alla inser att vi inte klarar oss själva

13 januari, 2020
Stig Rydell och Stefan Forss, om att det svensk-finska försvarssamarbetet kommit så långt att det är dags att diskutera en allians. Finlands president Sauli Niinistö tog initiativet till det första inledande mötet med Sveriges, Norges och Finlands statsministrar samt med respektive lands ...

Medlemskap i Nato är säkrare än svensk-finsk allians

13 januari, 2020
Bo Hugemark, om att en anslutning till Nato innebär ett än större bidrag till stabiliteten i det nordisk-baltiska området. I regeringens utrikesdeklaration 2019 sägs det att ”Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast”. Och vidare att ”den militära alliansfriheten har tjänat oss väl ...

Självklart borde Sverige ingå en försvarsallians med Finland

13 januari, 2020
Erik Lagersten, om att svensk säkerhetspolitik behöver anpassas till en omvärld där tidigare sanningar inte längre gäller. Svenskt försvar har präglats av en förhoppning att länder och allianser ska komma till vår hjälp om vi hamnar i en väpnad konflikt. ...

Hotet finns i den grå zonen

12 januari, 2020
Gunnar Hökmark, om vikten av att forma ett försvar rustat för både morgondagens hot och dagens pågående attacker och påverkanspolitik. Den säkerhetspolitiska debatten har under modern tid varit fixerad vid frågan om krig eller fred. Kriget har präglats av väpnade ...

Har Du det som krävs?

11 januari, 2020
Allan Widman, om hur en tystnadskultur inom och kring Försvarsmakten riskerar att leda till ett minskat folkligt engagemang för det svenska försvaret. Har Du det som krävs för att ha en åsikt? Så lydde rubriken i en rekryteringskampanj som Försvarsmakten bekostade ...

ÖB behöver öppna för ett öppnare samtalsklimat

10 januari, 2020
Claes Arvidsson, om att Försvarsmakten behöver högre takhöjd internt, men det är också viktigt att militär personal känner sig fria att delta i den offentliga diskussionen. Hur ska organisationen för att stridsleda flygvapnet se ut? 2009 var det en kontroversiell ...

Låt oss inte bara misströsta

8 januari, 2020
Viktor Lundquist, om att 2020-talet kommer att innebära stora säkerhetsutmaningar, men att livet samtidigt lär fortsätta och världen kommer att bli allt bättre. Även Nordkoreas kärnvapenambitioner oroar. Decennieskiftet från 10-tal till 20-tal ackompanjerades i vanlig ordning av sammanfattande och tillbakablickande ...

Säkerhetsrådet flyttar från SvD till Frivärld

7 januari, 2020
Säkerhetsrådet byter hemvist men fortsätter som forum för en öppen och bred debatt med fokus på Sverige i en konfliktfylld värld. Säkerhetsrådet är ett unikt forum för en kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i ...