Säkerhetsrådet
Erik Lagersten, om att svensk säkerhetspolitik behöver anpassas till en omvärld där tidigare sanningar inte längre gäller. Svenskt försvar har ...
Erik Lagersten | 13 januari, 2020
Gunnar Hökmark, om vikten av att forma ett försvar rustat för både morgondagens hot och dagens pågående attacker och påverkanspolitik. ...
Gunnar Hökmark | 12 januari, 2020

Allan Widman, om hur en tystnadskultur inom och kring Försvarsmakten riskerar att leda till ett minskat folkligt engagemang för det ...
Allan Widman | 11 januari, 2020
Claes Arvidsson, om att Försvarsmakten behöver högre takhöjd internt, men det är också viktigt att militär personal känner sig fria ...
| 10 januari, 2020

Viktor Lundquist, om att 2020-talet kommer att innebära stora säkerhetsutmaningar, men att livet samtidigt lär fortsätta och världen kommer att ...
| 8 januari, 2020
Säkerhetsrådet byter hemvist men fortsätter som forum för en öppen och bred debatt med fokus på Sverige i en konfliktfylld ...
| 7 januari, 2020

Lars Wedin, om vikten av förståelse för strategins grammatik och begrepp när vi i Sverige skall utforma en strategi för ...
Lars Wedin | 6 januari, 2020
Magnus Ljunggren, om att nära 400 poeter avrättades eller dog i fångenskap under 74 sovjetiska år. (Denna text är en ...
Magnus Ljunggren | 5 januari, 2020

Mats Bergquist, om att svensk passivitet ersattes av en aktiv politik för att säkra de baltiska staternas självständighet. (Denna text ...
Mats Bergquist | 3 januari, 2020
Hot och risker präglar världsbilden, men lärdomen från 1989 är att det som tycks självklart inte är givet. (Denna text ...
| 31 december, 2019