Säkerhetsrådet
Peter Hultqvist i replik, om att regeringen har kommit överens med C och L om en ekonomisk ram för nästa ...
Peter Hultqvist | 16 januari, 2020
Hans Wallmark och Pål Jonson, om att försvarsministern lovar nya förband och materiel innan det ens finns en ekonomisk ram. ...
Hans Wallmark och Pål Jonson | 15 januari, 2020

Stig Rydell och Stefan Forss, om att det svensk-finska försvarssamarbetet kommit så långt att det är dags att diskutera en allians. ...
Stig Rydell och Stefan Forss | 13 januari, 2020
Bo Hugemark, om att en anslutning till Nato innebär ett än större bidrag till stabiliteten i det nordisk-baltiska området. I ...
Bo Hugemark | 13 januari, 2020

Erik Lagersten, om att svensk säkerhetspolitik behöver anpassas till en omvärld där tidigare sanningar inte längre gäller. Svenskt försvar har ...
Erik Lagersten | 13 januari, 2020
Gunnar Hökmark, om vikten av att forma ett försvar rustat för både morgondagens hot och dagens pågående attacker och påverkanspolitik. ...
Gunnar Hökmark | 12 januari, 2020

Allan Widman, om hur en tystnadskultur inom och kring Försvarsmakten riskerar att leda till ett minskat folkligt engagemang för det ...
Allan Widman | 11 januari, 2020
Claes Arvidsson, om att Försvarsmakten behöver högre takhöjd internt, men det är också viktigt att militär personal känner sig fria ...
| 10 januari, 2020

Viktor Lundquist, om att 2020-talet kommer att innebära stora säkerhetsutmaningar, men att livet samtidigt lär fortsätta och världen kommer att ...
| 8 januari, 2020
Säkerhetsrådet byter hemvist men fortsätter som forum för en öppen och bred debatt med fokus på Sverige i en konfliktfylld ...
| 7 januari, 2020