Frihandelsbloggen

Övning om hybridhot genomförd i Sverige 

27 september, 2022
Mellan den 19–23 september stod Sverige värd för världens första övning i att hantera hybridhot mot förnybara energisystem berättar övningsledaren Freddy Jönsson Hanberg för Säkerhetsrådets läsare. Övningen har planerats sedan 2020 som en av flera övningar inom ramen för NATO ...

Stärkt motståndskraft kan inte vänta

21 maj, 2021
Svensk förvaltningskultur har redan begränsat vår förmåga att hantera den akuta krisen – låt den inte även begränsa oss i arbetet för starkare motståndskraft i framtiden. Nu behöver fler göra mer för att bygga framtidens totalförsvar, skriver Frivärlds Jesper Lehto. ...

Fackliga krav ska inte stoppa beredskap för hybridkrig

22 januari, 2021
Fackliga krav stoppade polisens beredskap för naturkatastrofer samt omfattande terror- och hybridangrepp konstaterar Mikael Juul Sörensen, sakkunnig i polisens krisberedskap samt beredskapspolis. Det är hög tid att komma över motståndet och återinföra en nationell resurs som kan bistå vid större ...

Brist på ledarskap förvärrade krisen

7 juli, 2020
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har nyligen publicerat en redovisning av Sveriges krishantering under coronapandemin. Domen är tydlig – bristen på ledarskap förvärrade krisen. ”Coronapandemin är den värsta kris som har drabbat Sverige under efterkrigstiden, men den är inte den enda, eller ...

Pandemin och behovet av att investera i civilt försvar

4 juni, 2020
Karl Lallerstedt, om att totalförsvaret är ett område att satsa på för att bidra till att öka efterfrågan i ekonomin. Investeringarna behövs på riktigt och de stora kostnaderna kommer i början när vi bygger upp ett nytt system. Sverige genomgår ...

Är beredskapslager kompatibelt med frihandel?

25 maj, 2020
Behovet av beredskapslager, inhemsk försvarsindustri eller svenska tenorer är inte argument mot frihandel. Frihandeln är i många fall förutsättningen för dessa verksamheter.   Den huvudsakliga anledningen till att offentlig politisk debatt inte fungerar som den borde – ett förnuftigt utbyte av ...