Frihandelsbloggen

Den säkerhetspolitiska linjen kan inte vara ”återkommer vid behov”

5 januari, 2021
När avtalet mellan den Europeiska unionen och Storbritannien stod klart på julaftonen kom en över fyra år lång resa till sitt slut. Storbritanniens utträde och framtida avtal med EU ställer frågor om vår egna säkerhetspolitiska framtid. Sveriges linje är allt ...

Cohesion in the EU and Nato will keep the peace in Baltic Sea

2 januari, 2021
The strategic situation in the Baltic Sea is a hotspot. 8-10th of December the Defence universities in Sweden and Finland, in cooperation with the Latvian ministry of Defence and Baltic Defence College, arranged the seminar ”Workshop on Strategy and Security ...

Höj ambitionsnivån i EU:s försvarssamarbete

29 december, 2020
Sverige får inte hamna på efterkälken när EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete intensifieras. Det är nu helt avgörande att regeringen är förberedd och redo att tydliggöra Sveriges prioriteringar och positioner när EU utvecklar en gemensam strategisk kompass, skriver Pål Jonson, ...

Europa måste ta ett större ansvar för Arktis

21 december, 2020
EU måste ta en större roll för att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna i Arktis för det ska fortsätta ”att vara en fredlig region” där bevarande av miljön och ekonomisk tillväxt kan gå hand i hand skriver Arba Kokalari som är ...

Efterlängtad sanktionsmekanism på plats i EU

16 december, 2020
EU:s nya Global Human Rights Sanctions Regime har förbättringspotential men är ett steg i rätt riktning, skriver Olle Johnsson. Efter flera års diskussioner har EU:s ministerråd nu till slut beslutat att anta förslaget som innebär att EU får en egen ...

Johnson blickar framåt

11 december, 2020
Den brittiska försvarssatsningen bidrar dels till stärkt förmåga inom flera områden, men också till att förbättra den transatlantiska relationen, skriver Viktor Lundquist. Coronakrisen går hårt åt den brittiska ekonomin. Trots det annonserade Storbritanniens premiärminister Boris Johnson för några veckor sedan ...

Låt inte säkerhetspolitiken förbise den syntetiska biologin

12 november, 2020
Syntetisk biologi är ett snabbt framväxande och mångfacetterat fält med säkerhetspolitiska implikationer. EU behöver en flexibel och bred strategi för att hantera dess risker och möjligheter, skriver Philip Anstrén. Forskare och bioingenjörer blir allt skickligare på att läsa och redigera ...

Transatlantic Relations after the Biden Victory

10 november, 2020
In this article our senior Fellow Anders Åslund is outlining what we could expect of Transatlantic relations after the Biden victory. I danced in the streets of Kyiv at the end of the Orange Revolution in December 2004. I danced ...

Därför strävar allt fler efter autonomi

3 november, 2020
De senaste årens handelskrig mellan Kina och USA samt konsekvenserna av den pågående Coronapandemin är några av de faktorer som gör att allt fler nu på allvar börjar prata om – och eftersträva – autonomi och oberoende, skriver Viktor Lundquist. ...

Så stoppar EU trojanska hästar

28 oktober, 2020
Hur ska EU och dess kärnvärden undvika att förstöras inifrån? Här diskuterar Dino Ekdal behovet att överge enhällighetsförfarandet i beslutsfattandet när det gäller utrikesrelationer.    Europeiska Unionen är 1900-talets viktigaste politiska innovation. Sammanflätningen av ekonomiska intressen satte stopp för alla ...