Efterlängtad sanktionsmekanism på plats i EU

EU:s nya Global Human Rights Sanctions Regime har förbättringspotential men är ett steg i rätt riktning, skriver Olle Johnsson.

Efter flera års diskussioner har EU:s ministerråd nu till slut beslutat att anta förslaget som innebär att EU får en egen Magnitskykopplad sanktionsmekanism på plats. Den nya mekanismen innebär att EU numera mer flexibelt kan rikta sanktioner mot individer som brutit mot mänskliga rättigheter runt om i världen.

Flera andra länder har sedan tidigare antagit Magnitskylagar, döpta efter den ryska revisorn Sergei Magnitsky, som avslöjade att ryska tjänstemän varit inblandade i omfattande korruption. Magnitsky greps efter att han redovisat dessa oegentligheter, och ett år senare avled han i ryskt fängelse på grund av han nekats vård.

Fallet fick internationell uppmärksamhet bland annat genom Bill Browder, vilket ledde till att USA 2012 antog Magnitsky Act i syfte att rikta sanktioner mot de tjänstemän som varit ansvariga för Sergei Magnitskys död.

EU:s sanktionsmekanism kommer dock inte bära Sergei Magnitskys namn utan istället Global Human Rights Sanctions Regime (EUGHRSR). Brott som i framtiden kan innebära att man blir sanktionerad av EU innefattar bland annat; brott mot mänskligheten, slaveri, påtvingade försvinnanden, godtyckliga arresteringar, och människohandel. Personer som blir uppsatta på sanktionslistan kommer att få sina tillgångar frysta och visumförbud. Även personer som tjänar pengar på dessa typer av brott kommer vara föremål för att bli sanktionerade.

Från Liberala Ungdomsförbundet är nyheten om den nya sanktionsmekanismen glädjande, då vi flera gånger framfört att vi vill se riktade sanktioner mot människorättsförbrytare i länder som Venezuela, Ryssland och Kina. Det är dock en stor brist att EU:s medlemsländer inte kunde enas kring en gemensam definition av korruption, vilket lett till att det inte är ett av de straffbara brotten.

Vidare kommer det krävas enhällighet i ministerrådet för att kunna besluta om vilka som ska vara med på sanktionslistan. En omständighet som bland annat ledde till att det dröjde innan sanktioner kunde införas mot personer som brutit mot mänskliga rättigheter i Belarus.

Det finns med andra ord gott om förbättringsutrymme för den nya sanktionsmekanismen. Det till trots så kommer den förhoppningsvis bidra till att personer som bryter mot mänskliga rättigheter får det lite svårare att sova om nätterna.

Olle Johnsson
EU- och utrikespolitisktalesperson Liberala Ungdomsförbundet samt tidigare deltagare i Frivärlds Utrikesakademi